26 października 2023
czwartek
9:30-9:50 Nierówności w dostępności przestrzennej do publicznych specjalistycznych usług medycznych na obszarach wiejskich w Polsce
Łukasz Lechowski i Angelika Jasion-Krzysztofik, Uniwersytet Łódzki

9:50-10:10 Challenged-based learning z wykorzystaniem narzędzi GIS
Joanna Pluto-Kossakowska i Anna Fijałkowska, Politechnika Warszawska - Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej

10:10-10:30 Cyfrowy Przewodnik PWr. Narzędzia Esri w analizach dostępności architektonicznej kampusu uczelni
Aleksandra Kozłowska-Woszczycka, Politechnika Wrocławska

10:30-10:50 Usłyszeć GIS - mapa krajobrazu dźwiękowego
Szymon Chmielewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

10:50-11:20 Przerwa kawowa

11:20-11:40 Dzielić się historią: wykorzystanie portalu 'polegli1939.pl' i technologii Web-GIS w edukacji
Mateusz Zawadzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

11:40-12:00 Rola geoinformatyki w zarzadzaniu i monitorowaniu zieleni miejskiej
Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

12:00-12:20 Orange Big Data - wykorzystanie danych telekomunikacyjnych w analizie przestrzennej
Izabela Drobek i Jakub Szmytkowski, Orange

12:20-12:40 Wykorzystanie narzędzi geoprzestrzennych w doradztwie na rynku nieruchomości
Anna Wojda-Chmielnicka, Jones Lang LaSalle

12:40-13:00 Nowe dane, stare pytania. Jak wykorzystać nowe źródła danych w biznesie?
Marek Turlejski, DataWise

13:00-14:20 Lunch

14:20-14:40 Zabytkowe ogrody na tyflomapach – informacja przestrzenna na rzecz dostępności
Albina Mościcka, Wojskowa Akademia Techniczna

14:40-15:00 Jak nauczać poza klasą, czyli edukacja outdoor z ArcGIS
Agnieszka Chrząstowska-Wachtel, Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin
i IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej

15:00-15:20 GIS, czyli trzeci wymiar ochrony środowiska
Małgorzata Szczesio i Wojciech Wolf, Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

15:20-15:40 Georeferencja modeli BIM w środowisku GIS
Andrzej Szymon Borkowski, Politechnika Warszawska - Wydział Geodezji i Kartografii

15:40-16:10 Przerwa kawowa
 
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.
Sala E
Prelegenci
Agnieszka Chrząstowska-Wachtel
Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej 
Aleksandra Kozłowska-Woszczycka
Politechnika Wrocławska
Andrzej Szymon Borkowski
Politechnika Warszawska - Wydział Geodezji i Kartografii
Małgorzata Szcesio
Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Wojciech Wolf
Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Mateusz Zawadzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Joanna Pluto-Kossakowska
Politechnika Warszawska - Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
Albina Mościcka
Wojskowa Akademia Techniczna
Szymon Chmielewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Katedra Łakarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Angelika Jasion-Krzysztofik
Uniwersytet Łódzki
Łukasz Lechowski
Uniwersytet Łódzki
Anna Wojda-Chmielnicka
Jones Lang LaSalle
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
+48 668 184 476