26 października 2023
czwartek
9:30-9:50 Automatyzacja obsługi danych zbieranych ankietami webowymi
Urszula Kwiecień, Esri Polska

9:50-10:10 Przekraczanie granic wizualizacji: ArcGIS Reality jako narzędzie w drodze do analiz 3D
Arkadiusz Szadkowski, Esri Europe

10:10-10:30 Doskonalenie procesów biznesowych z wykorzystaniem środowiska Esri Enterprise
Kinga Zowczak i Piotr Puzanowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

10:30-10:50 Wdrożenie GIS w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie
Grzegorz Spytkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

10:50-11:20 Przerwa kawowa

11:20-11:40 Praktyczne wykorzystanie narzędzi Esri dla potrzeb prac planistycznych na przykładzie Miasta Łodzi
Mariusz Stępniewski i Adam Manista, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

11:40-12:00 Cyfryzacja procesów związanych z zarządzaniem ruchem drogowym przy użyciu narzędzi GIS
Marcin Olszewski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa - Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym 

12:00-12:20 Mapa Drzew Łodzi - Wykorzystanie narzędzi GIS dla celów społecznej inwentaryzacji drzew
Maciej Marczewski i Michał Brodowicz, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

12:20-12:40 Urząd Miasta Mikołów i GIS, czyli mikołowska przygoda z systemem informacji przestrzennej
Jadwiga Lisztwan, Urząd Miasta Mikołów

12:40-13:00 Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego
Jolanta Szostak-Wolak, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Katowicach

13:00-14:20 Lunch

14:20-14:40 Waloryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja kulturowa Gminy Jarocin
Martyna Jańczak i Tomasz Ratajczak, Urząd Miejski w Jarocinie

14:40-15:00 ArcGIS Online a analizy danych - zastosowanie narzędzi w planowaniu przestrzennym oraz pilotażowym projekcie dzielnice zieleni Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy
Karolina Uchańska, Urząd m.st. Warszawy

15:00-15:20 Podróże w czasie z dolnośląskiej perspektywy
Marek Bittner i Tomasz Bieroński, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego4:50-15:10 Podróże w czasie z 

15:20-15:40 Analizy przestrzenne w badaniach zjawiska podpowierzchniowej miejskiej wyspy ciepła - badania temperatury wód podziemnych na terenie Wrocławia
Monika Hajnrych, Politechnika Wrocławska

15:40-16:10 Przerwa kawowa

16:10-16:30 Po co nam zobrazowania?
Michał Domański, Esri Polska

16:30-16:50 Mapy w terenie – jak GIS wspiera inwentaryzację
Urszula Kwiecień, Esri Polska
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.
Sala B
Prelegenci
Adam Manista
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Mariusz Stępniewski
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Grzegorz Spytkowski
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Beata Płaczek
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Jadwiga Lisztwan
Urząd Miasta Mikołów
Karolina Uchańska
Urząd m.st. Warszawy
Martyna Jańczak
Urząd Miejski w Jarocinie
Tomasz Ratajczak
Urząd Miejski w Jarocinie
Kinga Zowczak
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Piotr Puzanowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Maciej Marczewski
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani
Michał Brodowicz
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani
Tomasz Bieroński
Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Marcin Olszewski
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
Marek Bittner
Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Monika Hajnrych
Politechnika Wrocławska
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

+48 668 184 476